Logowanie

Polityka prywatności

Ustalenia dotyczące ochrony danych myiyo

Stan: 27 listopada 2012r.

Szczególne uwagi dotyczące zezwolenia na przetwarzanie danych:

Za Państwa zgodą w oświadczeniu dot. ochrony danych i Państwa ustaleń zezwalamy na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa osobistych danych zgodnie z wymiarem następujących ustaleń i przy zachowaniu obowiązujących przepisów ustawowych wobec spółki mo’web GmbH jako zarządzającej myiyo stroną internetową (zwaną dalej: myiyo).

Poniższe ustalenia są częścią naszych ogólnych warunków handlowych i dlatego powinny zostać starannie przeczytane.

Dla celów uzasadnienia, przeprowadzenia i wykonania umowy, użytkownik zezwala na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa osobistych danych przez myiyo. Miejscem przetwarzania danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych jest mo’web GmbH (sp. z o. o.), adres: Mertensgasse 12, 40213 Düsseldorf, Niemcy.

Inspektor ochrony danych: datenschutzbeauftragter@mo-web.net

Wytyczną z uwagi na grupę zawodową spółki - myiyo jest mo’web GmbH (sp. z o. o.), która wpisana jako firma w rejestrze ESOMAR. Pan Herbert Höckel, prezes spółki (prowadzący spółkę) z ramienia mo’web jest osobiście członkiem ESOMAR-u. ESOMAR jest wydawcą jasnych wytycznych dotyczących etyki stanowej w badaniu rynku (ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice). Ponadto mo’web jest członkiem BVM (Federalny Związek badaczy rynku i badań socjalnych) i DGOF (Niemieckie Towarzystwo Badań Online – związek zarejestrowany) oraz podlega tutaj surowym wytycznym w zakresie obchodzenia się z adresami w badaniach rynku i badań socjalnych.

 1. 1. Czym są dane osobowe?

  Dane osobowe są danymi jednostkowymi o stosunkach osobowych i rzeczowych określonej osoby, bądź osoby fizycznej dającej się określić (§ 3 I BDSG). Rozumie się przez to takie, których pobieranie i używanie do celów uzasadnienia, treściowych zasad lub zmiany stosunku umowy pomiędzy myiyo i użytkownikiem (pliki główne, jak imię i nazwisko), lub do umożliwienia użytkowania służb myiyo (dane użytkowe, jak login i hasło) jest wymagane.

 2. 2. Jakie informacje są podawane do myiyo, jakie ustalenia mogą zostać podjęte względem myiyo i innych użytkowników i co dzieje się z Państwa danymi osobowymi?
  1. 2.1 Dane przy rejestracji

   Do celów rejestracji pobierane i przetwarzane przez myiyo są najpierw określone dane osobowe. W pierwszej linii są to:

   • Nazwa (Imię i nazwisko)
   • Adres e-mail
   • Hasło
   • Płeć
   • Data urodzin
   • Kraj
   • Zawód

   Chodzi tu o obowiązkowe dane, które są wymagane w przypadku rejestracji.

   Hasło jest prywatne, nie jest widoczne nigdy dla członków myiyo i nie jest w żadnym przypadku przekazywane osobom trzecim.

   Ustawienia podstawowe przewidują, że adres mailowy jest prywatny, może on zostać udostępniony w ustawieniach profilu przyjaciołom lub dla wszystkich użytkowników.

   Zgodnie z ustawieniami podstawowymi nazwisko, płeć i kraj są upublicznione i widoczne dla wszystkich użytkowników. myiyo za pomocą adresu IP użytkownika podaje kraj, w celu ułatwienia wypełnienia formularza. Dane te mogą być opracowywane przez użytkownika na stronie „ustawienia profilu”. Widoczność płci i kraju może zostać ograniczona do przyjaciół lub jedynie dla użytkownika. Data urodzenia jest widoczna zgodnie z ustawieniami podstawowymi dla przyjaciół. Bazując na dacie urodzenia wyliczony zostaje wiek użytkownika i zgodnie z ustawieniami podstawowymi upubliczniony. Użytkownik może określić widoczność swych urodzin w ustawieniach profilu.

   Dane dot. stosunku pracy są niewidoczne dla innych użytkowników.

  2. 2.2 Dane dobrowolne

   Biorąc pod uwagę myśl społecznościową, ustawienia podstawowe przewidują, że część profilu jest upubliczniana dla innych użytkowników, a tym samym jest zasadniczo do wglądu. Pojęcie profilu zawiera wszystkie strony użytkownika.

   Zgodnie z ustawieniami podstawowymi strona „O mnie” i lista przyjaciół na myiyo są publiczne. Skrzynka Shoutbox oraz zdjęcia z albumu użytkownika są zgodnie z ustawieniami podstawowymi widoczne dla przyjaciół.

   Wgląd może zostać jednak w każdym momencie ograniczony w ustawieniach profilu pod punktem „sfera prywatności“.

   Ankieta profilowa pozwala użytkownikowi dobrowolne podanie dowolnej liczby informacji osobowych na temat wykształcenia, zawodu, gospodarstwa domowego, podróży, konsumpcji towarów i usług, internetu, komputera, smartphona, transportu, zdrowia. Dane te można ukryć przed innymi użytkownikami. Dane używane są w celu lepszego sporządzania ankiet i dopasowania, który użytkownik mógłby zostać zaproszony. Dane profilowe są używane w formie anonimowej do celów badania rynku.

   W ramach regularnych ankiet uzyskuje się dalsze dane od użytkownika. Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone. Udział w poszczególnych ankietach jest dobrowolny, tak jak i przekazywanie informacji w ramach ankiet. Ankiety są przeprowadzane na zlecenie klientów firmy mo’web GmbH dla celów badania rynku i opinii publicznej. Zestawienie danych w ankiecie odbywa się w formie anonimowej. Klient ma możliwość połączenia odpowiedzi w ankiecie z określonym kontem użytkownika na myiyo lub innymi danymi osobowymi jak adres mailowy czy adres zamieszkania.

  3. 2.3 Zmiana danych

   Użytkownik może dowolnie zmieniać dane. Dotyczy to zarówno danych obowiązkowych jak i dobrowolnych.

  4. 2.4 Wgląd dla niezalogowanych członków i dostępność dla wyszukiwarek

   Niezalogowani użytkownicy mogą mieć wgląd we wszystkie informacje profilowe, które są oznaczone jako publiczne. Te informacje publiczne mogą być wyszukane przez wyszukiwarki.

  5. 2.5 Zakończenie członkowstwa

   Członkowstwo może zostać w dowolnym czasie zakończone. Formularz wypowiedzenia jest dostępny w stanie zalogowania na stronie „ustawienia profilu”. Przy udanej dezaktywacji dane osobowe zostają skasowane. Wpisy w obcych skrzynkach Shoutbox, komentarze i wiadomości wysyłane prywatnie zostają jednak bez danych identyfikujących ze wskazówką, że wpis pochodzi od osoby wykasowanej.

  6. 2.6 Używanie Cookies

   myiyo może używać Cookies przy wizycie wraz z zalogowaniem na stronie internetowej myiyo, aby zidentyfikować użytkownika podczas trwania wizyty. W celu uproszczenia logowania, co ułatwia użytkowanie, dane dostępu są zachowywane przez Cookies w zakodowanej formie. Sa jednak wykasowywane automatycznie po upływie tygodnia.

   Cookies używane są w celu ustalenia pochodzenia użytkownika - w przypadku użytkowników, którzy zostali przekierowani na stronę myiyo ze strony reklamowej na obcej stronie. Taki Cookie używany jest do pomiaru sukcesu kampanii reklamowych. Również one zachowywane są przez okres jednego tygodnia, o ile użytkownik sam ich nie wykasuje.

   W przypadku uczestnictwa w ankiecie, myiyo pozostawia Cookie w celu zagwarantowania, że przy powrocie zewnętrznych ankiet udział w tych ankietach będzie prawidłowo zestawiony. Tego Cookie używa się również w celu zapobiegania wielokrotnemu udziałowi w tej samej ankiecie.

  7. 2.7 Server-Logfiles

   Przy każdej interwencji na stronie myiyo zapamiętywane są dane użytkownika w plikach protokołowych serwera Server-Logfiles. Chodzi tu o następujące dane:

   • Adres IP komputera, który wywołuje daną stronę
   • Nazwa szukanego pliku
   • Data i czas wywołania, status, pobrana ilość danych i adres URL pochodzenia pliku (Referrer), z którego użytkownik wszedł na żądaną stronę
   • Informacje o używanym Browser (User-Agent)
   • Rodzaj systemu operacyjnego

   myiyo weryfikuje te dane w formie anonimowej dla statystyk. W ten sposób stwierdza się, kiedy strona internetowa myiyo jest szczególnie często odwiedzana i jakie woluminy danych są tworzone. Następnie można w ten sposób szybciej rozpoznać możliwe błędy i usunąć je. Tym samym można lepiej sterować pojemnością serwera. Pliki Server-Logfiles służą tym samym ciągłej poprawie ofert i są przyjazne dla użytkowników myiyo.

  8. 2.8 Powiadomienia

   myiyo wysyła powiadomienia mailowe do użytkownika, jeśli użytkownik otrzymuje prywatne wiadomości poprzez stronę internetową innego użytkownika, jeśli inni użytkownicy naniosą nowe komentarze do wpisów użytkownika, jesli inni użytkownicy skomentują wpis, który wcześniej skomentował użytkownik, jeśli wpis użytkownika otrzyma "kciuk w górę" od innego użytkownika, jeśli użytkownik zostanie oznaczony na zdjęciu przez innego użytkownika, jeśli przyjaciel użytkownika na myiyo ma urodziny. Zaproszenia do ankiet są wysyłane mailem do użytkownika. Wysyłanie tych wiadomości mailowych użytkownik może sam dezaktywować przez ustawienia profilu. Dodatkowo do ustawień w profilu użytkownik ma możliwość użycia specjalnego linku cofającego, który jest zawarty w stopce w każdym mailu wysłanym przez myiyo, aby zakończyć wysyłkę maili na swój adres mailowy. Linku cofającego można używać nawet w stanie niezalogowania.

  9. 2.9 Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

   Do przekazania danych osobowych osobom trzecim może dojść w następujących przypadkach

   • Osoby trzecie mogą mieć dostęp do upublicznionych informacji w ramach ustawień sfery prywatności.
   • Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może następować tylko na wyraźne pozwolenie użytkownika.
   • myiyo może udzielić dostępu do danych osobowych władzom sądownicznym na zarządzenie lub w przypadku niezgodnego z prawem używania strony internetowej myiyo.
 3. 3. Prawa użytkownika
  1. 3.1 Odwołanie

   Użytkownik ma prawo do odmowy zezwolenia. Jeśli zezwolił w oświadczeniu dot. ochrony danych może je w każdym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. Odwołania należy dokonać drogą mailową do myiyo lub pisemnie za pośrednictwem poczty do mo’web GmbH (sp. z o.o.), adres: Mertensgasse 12, 40213 Düsseldorf, Niemcy.

   Cele użycia dla pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych: Zapisywanie danych służy bezpieczeństwu strony internetowej myiyo. W ten sposób można sprawdzać naruszenie praw i próby nadużycia. Poza tym używanie danych osobowych jest bardzo istotne dla ciągłej optymalizacji strony internetowej myiyo i ogólnej administracji użytkownikami. Dane są w konsekwencji wykorzystywane do upubliczniania informacji, które użytkownik upublicznił w ramach ustawień sfery prywatności.

   Zachowanie wszystkich użytkowników jest zapisywane, nie istnieje możliwość wyboru. Odwołanie zezwolenia skutkuje dlatego wykasowaniem konta użytkownika.

   Regularne opcje sfery prywatności nie posiadają charakteru odwoławczego.

   Uwaga: Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma ważność jedynie w przypadku strony internetowej myiyo. Obce strony internetowe nie są objęte tym zezwoleniem. myiyo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie ustaleń dot. ochrony danych przez obce strony.

  2. 3.2 Informacja samodzielna

   Użytkownik może w każdej chwili otrzymać informację o treści swego zezwolenia w punkcie Menu: „Ochrona danych“.

 4. 4. Zastrzeżenie zmian

  myiyo zastrzega sobie w ramach przepisów ustawowych zmianę niniejszych ustaleń o ochronie danych, jeśli takie okażą się konieczne. Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach w odpowiednim czasie.

Logowanie

E-mail
Hasło